Hướng dẫn sử dụng và cài đặt khóa vân tay Keylock

Bấm nút start ->bấm tiếp phím 1 -> khi đèn xanh nhấp nháy nhập 1 lần vân tay người quản lý A-> đèn xanh bật tắt 2 đợt tương ứng với 2 lần nhập vân tay người quản lý B-> vân tay người quản lý B đã đăng ký thành công(Yêu cầu dấu vân tay nhập sau giống như dấu vân tay nhập trước-Nếu đèn đỏ cần thao tác lại).

Hướng dẫn sử dụng và cài đặt khóa vân tay Keylock

1. Đăng ký vân tay: Trước khi sử dụng vân tay để mở cửa, nó cần ghi dấu vân tay lưu vào trong khóa đầu tiên. Tất cả dấu vân tay lưu vào trong khóa có thể rơi vào 2 loại: Dấu vân tay người quản lý (A,B,C) và dấu vân tay người sử dụng. Ba dấu vân tay nhập lúc đầu là của người quản lý. Dấu vân tay người sử dụng đăng ký trong 3 nhóm (A,B,C), từng dấu vân tay được đăng nhập dưới sự kiểm soát của người quản lý. Có thể đăng nhập được 100 dấu vân tay, trong đó 3 dấu vân tay là của người quản lý, còn lại là của người sử dụng. Khi đăng ký hoặc hủy bỏ dấu vân tay người sử dụng, người quản lý cần kiểm soát các thao tác. Một người có thể đăng ký nhiều dấu vân tay, một dấu vân tay cần đăng ký 2 lần.
1.1 Cách đăng ký vân tay cho người quản lý A (đầu tiên)
Bấm nút start ->bấm tiếp phím 1 ->đèn xanh bật tắt 2 đợt tương ứng với 2 lần nhập vân tay-> vân tay người quản lý A đã đăng ký thành công (Yêu cầu dấu vân tay nhập sau giống như dấu vân tay nhập trước-Nếu đèn đỏ cần thao tác lại).
1.2 Cách đăng ký vân tay cho người quản lý nhóm B&C
1.2.1 Cách đăng ký vân tay cho người quản lý nhóm B
Sau khi đăng ký thành công người quản lý A ta đăng ký tiếp cho người quản lý B như sau:
Bấm nút start ->bấm tiếp phím 1 -> khi đèn xanh nhấp nháy nhập 1 lần vân tay người quản lý A-> đèn xanh bật tắt 2 đợt tương ứng với 2 lần nhập vân tay người quản lý B-> vân tay người quản lý B đã đăng ký thành công(Yêu cầu dấu vân tay nhập sau giống như dấu vân tay nhập trước-Nếu đèn đỏ cần thao tác lại).
1.2.2 Cách đăng ký vân tay cho người quản lý nhóm C tự cách đăng ký vân tay cho người quản lý nhóm B.
1.3 Cách đăng ký vân tay cho người sử dụng
– Trong danh sách vân tay, có tổng số 3 nhóm vân tay người sử dụng, mỗi vân tay người quản lý lấy dấu vân tay cho một nhóm người sử dụng.
– Bấm nút start->bấm tiếp phím 1->khi đèn xanh nhấp nháy thì nhập vân tay người quản lý nhóm A-> đèn xanh bật tắt 2 đợt tương ứng với 2 lần nhập vân tay người sử dụng-> vân tay người sử dụng thuộc nhóm A đã đăng ký thành công(Yêu cầu dấu vân tay nhập sau giống như dấu vân tay nhập trước-Nếu đèn đỏ cần thao tác lại).
– Cách thao tác người sử dụng thuộc nhóm quản lý B&C cũng tương tự như trên.
1.4 Mở khóa bằng vân tay
Bấm nút start->nhập dấu vân tay->xoay nắm cửa để mở cửa (cửa sẽ đóng lại trong vòng 5 giây)
1.5 Xóa nhóm vân tay
Ví dụ nhóm A: Bấm nút start->nhập dấu vân tay người quản lý nhóm A để mở cửa->bấm phím 1-> đèn xanh bật tắt 2 đợt tương ứng với 2 lần nhập vân tay người quản lý A->xóa nhóm thành công (nếu đèn đỏ phải thực hiện lại)
2. Cài đặt PIN
2.1 Cài đặt PIN người quản lý
Ví dụ người quản lý A: Bấm nút start-> nhập dấu vân tay người quản lý A để mở cửa->bấm phím 3-> nhập 1 lần dấu vân tay người quản lý A->nhập 12 số mã PIN->nhập tiếp 12 số mã PIN như trước để xác nhận lại->nếu đèn báo xanh là hoàn thành-đèn báo đỏ thì phải thực hiện lại.
Chú ý: Không nhập số 0 đầu tiên trong dãy số nhập mã PIN. Không nhập các số liên tiếp có tính trùng lặp như 111111111111,222222222222,333333333333.
2.2 Thay đổi mã PIN người quản lý
Ví dụ người quản lý A: Bấm nút start-> nhập dấu vân tay người quản lý A để mở cửa->bấm phím 3->nhập 12 số mã PIN cũ->nhập 2 lần lặp lại 12 số mã PIN mới-> nếu đèn báo xanh là hoàn thành-đèn báo đỏ thì phải thực hiện lại.
2.3 Cài đặt mã PIN người sử dụng
Ví dụ người quản lý nhóm A: Bấm nút start-> nhập dấu vân tay người quản lý A để mở cửa->bấm phím 2->nhập 1 lần 12 số mã PIN người quản lý A-> nhập 2 lần lặp lại 10 số mã PIN người sử dụng-> nếu đèn báo xanh là hoàn thành-đèn báo đỏ thì phải thực hiện lại.
2.4 Mở khóa bằng mã PIN người quản lý
Bấm nút start->bấm phím 3->nhập 1 lần 12 số mã PIN người quản lý-> nếu đèn báo xanh là hoàn thành-đèn báo đỏ thì phải thực hiện lại.
2.5 Mở khóa bằng mã PIN người sử dụng
Bấm nút start->bấm phím 2->nhập 1 lần 10 số mã PIN người sử dụng-> nếu đèn báo xanh là hoàn thành-đèn báo đỏ thì phải thực hiện lại.
3. Chế độ cửa luôn mở
Bấm nút start->nhập dấu vân tay->bấm phím 0->xoay nắm cửa để mở cửa.
4. Chế độ cửa luôn đóng
Bấm nút start ->bấm phím 0 -> luôn đóng cửa.
5. Nút Deadbolt
– Nút Deadbolt ở vị trí ON (màu đỏ) là chỉ dùng cho mã PIN và vân tay người quản ly.
– Nút Deadbolt ở vị trí OFF (màu xanh) là dùng cho mã PIN và vân tay cho mọi người.
6. Nguồn pin
Khi sắp hết pin từ khóa sẽ phát ra 6 tiếng beep và đèn đỏ nháy 2 lần. Cần thay pin hoặc tháo ra xạc lại pin. Trường hợp này còn dùng được tiếp cho 40 lần giao dịch. Nếu pin hết sạch có thể dùng loại pin 9v nối vào dưới đáy khóa để mở khóa.
7. Khởi tạo khóa vân tay: Trở về chế độ mặc định ban đầu như khi chưa đăng vân tay hay mã PIN
Bấm nút start->cho một cái kim nhỏ ấn vào nẫy bên trong rồi rút ra ngay (ở trên mặt sau khóa bên cạnh nút Deadbolt )->bấm các phím 0123 trên mặt trước khóa->chế độ mặc định được khôi phục, các danh sách vân tay và mã PIN lưu trong khóa bị xóa bỏ hoàn toàn.
8. Cách dùng chìa khóa cơ
Mở nắp ổ khóa bằng từ tính và tra chìa khóa vào trong ổ xoay ngược chiều kim đồng hồ-> khóa cửa sẽ mở, đóng nắp ổ khóa lại.

Trả lời