Khóa điện tử thông minh Igloohome

Tạo mã PIN kiểm soát việc ra vào nhà bạn từ xa bằng ứng dụng điện thoại. Thiết lập mã PIN/chìa khóa Bluetooth vĩnh viễn cho chủ nhà, dùng 1 lần hoặc trong 1 khoảng thời gian tùy chọn cho khách vãng lai.
Mở khóa bằng điện thoại: mở nhanh bằng Bluetooth – chạm và mở.
Chìa khóa cơ.
Thiết lập danh sách các địa điểm cần quản lý
Tạo đặt chỗ – mã PIN tự động tạo theo thời gian đặt phòng
Hỗ trợ Address Book
Xuất file CSV

Khóa điện tử thông minh Igloohome

 

Trả lời