Ổ khóa số khóa cửa khóa cổng khóa tủ khóa vali

Thích hợp cho các vị trí khóa dùng cho nhiều người ( vì không cần chìa nên chỉ cần báo mật mã khóa là dùng chung được dễ dàng)
Dễ dàng thay đổi mật mã ( nhằm bảo mật thường nhờ vào xuyên thay đổi pass khóa do người sử dụng chủ động)
có 4 màu sắc : đỏ, đen , bạc , xanh
Tiện lợi sử dụng để bảo vệ các tài sản công cộng hay các tài sản có giá trị không cao

Ổ khóa số khóa cửa khóa cổng khóa tủ khóa vali

 

Trả lời